Missie en Passie

Stichting de Stadswijngaard is een stichting die is opgericht door drie wijnliefhebbers. Wij vinden dat Utrecht een mooie wijngaard mist in de stad omdat wij vinden dat wijn een mooi en interessant product is, waar je niet genoeg over kan weten. Vandaar dat wij dit in de stad willen realiseren zodat wij zo veel mogelijk mensen hierover kunnen vertellen, leren en laten zien. In veel steden is  al een Stadswijngaard waar wij een voorbeeld aan willen nemen. Het klimaat laat het steeds meer toe om steeds noordelijker in Nederland druiven aan te planten. Wij zien hier veel potentie in. Wij willen een breed draagvlak creëren bij liefhebbers van wijn. 

Wij gaan ook leuke activiteiten  ontwikkelen voor / op / of bij de Stadswijngaard. Denk hierbij aan: vrijwilligerswerk, werken met ouderen, educatieve doelen, inzetten van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inzet van mensen met zorgbehoefte, organiseren van uitleg over de oogst momenten, evenementen ten behoeve van de wijngaard. Door dit zeer laagdrempelig te houden is er voor ieder wat te doen en te beleven. 

Ook zullen wij contact houden met overheden en met andere organisaties, bedrijven en belangengroepen/ burgerinitiatieven, die relevant (kunnen) zijn voor het behoud dan wel versterking van de positie van de wijngaard.

Via social media en onze site proberen wij veel mensen te bereiken. Wij hebben nu een stichting in het leven geroepen zodat wij er beter voor kunnen zorgen dat er een duidelijke structuur is, openheid van cijfers en een haalbare doelstelling. Onze doelstelling is dat wij binnen 5 jaar de eerste flessen wijn kunnen gaan bottelen, dit door een duurzame basis neer te zetten zodat er een goede fundering is voor een duurzame opbouw van de biologische wijngaard. Wij willen ons ook graag aansluiten bij al bestaande projecten waar duurzame landbouw gebruikt wordt. Wij zullen er naar streven dat de wijngaard zo biologisch als de omgeving dat toe laat, wordt. Zo veel mogelijk circulair, werken met duurzame materialen en ondernemingen.

Voor de financiën zullen wij op zoek gaan naar fondsen of initiatieven die ons kunnen helpen met de start. Wij zullen ook verschillende acties op touw gaan zetten om hieraan te kunnen voldoen. Uiteraard zullen alle inkomsten direct in de wijngaard gestoken worden, dit ter bevordering van de wijngaard.

Wat zoeken wij:  wij zoeken  stukken grond, niet bebouwd, die tenminste 200 m2 zijn. Deze grond zullen wij willen gebruiken/huren of pachten zodat wij onze droom waar kunnen maken.

Onze passie

Wij zijn 3 wijngekken met allemaal een enorme liefde voor wijn. Onze droom is om een eigen wijngaard te bezitten en te onderhouden. Uiteraard droomt iedereen hier van maar wij hebben de stoute schoenen aangetrokken en zijn er van overtuigd dat onze droom uit gaat komen en dit is ook gelukt! 

Onze droom willen wij verwezenlijken door één of meerdere wijngaarden aan te gaan leggen in onze mooie stad Utrecht. Omdat ook wij weten dat er niet zomaar mooie grote oppervlakten in de stad beschikbaar zijn, zijn wij nu druk op zoek om, via de gemeente, grondbezitters etc. stukken grond te vinden zodat wij daar druivenstokken op kunnen aanplanten. Hopelijk weten we dan volgend jaar welke druiven het beste zijn voor deze wijngaard. Wij zullen klein beginnen maar de droom is om elk jaar uit te breiden. Omdat het voor ons echt een passie is, willen wij er zo veel mogelijk partijen bij betrekken. Als wij eenmaal draaien, willen wij ook workshops, rondleidingen, plukdagen en bottel dagen gaan organiseren.
Dit alles om zo veel mogelijk mensen enthousiast te maken over wijn, maar ook om Utrechtse wijn op de kaart te gaan zetten. Er zal ook educatie komen zodat scholen een rondleiding bij ons kunnen krijgen.