Missie

Stichting de stadswijngaard is een stichting die is opgericht door drie wijnliefhebbers. Wij vinden dat Utrecht een mooie wijngaard mist in de stad omdat wij vinden dat wijn een mooi en interessant product is, waar je niet genoeg over kan weten. Vandaar dat wij dit in de stad willen realiseren zodat wij zo veel mogelijk mensen hier over kunnen vertellen, leren en laten zien. In veel steden is er al een stadswijngaard waar wij een voorbeeld aan willen nemen. Het klimaat laat het steeds meer toe om steeds Noordelijker in Nederland druiven aan te planten dus wij zien hier erg veel potentie in. Wij proberen zo veel mogelijk en een zo een breed mogelijk draagvlak te ontwikkelen voor de stadswijngaard zodat er zo veel mogelijk mensen samen met ons kunnen meegenieten van de stadswijngaard.

Wij willen veel leuke activiteiten aan ontwikkelen voor / op / of bij de stadswijngaard. Denk hierbij aan: vrijwilligersweg, werken met ouderen, educatieve delen, inzetten van met afstand tot de arbeidsmarkt, inzet van mensen met zorgbehoefte, organiseren van oogst feesten en evenementen, voor zover verbonden met activiteiten op de wijngaard. Door dit zeer laagdrempelig te houden is er voor ieder wat te doen.

Ook zullen wij directe contacten houden met overheden en met andere relevante — organisaties, bedrijven en belangengroepen/ burgerinitiatieven, die relevant (kunnen) zijn voor het behoud dan wel versterking van de positie van de wijngaard.

Via social media en onze site proberen wij veel mensen te bereiken. Wij hebben nu een stichting in het leven geroepen zodat wij er beter voor kunnen zorgen dat er een duidelijke structuur is, een openheid van de cijfers en een haalbare doelstelling. Onze doelstelling is dat wij binnen 5 jaar de eerste flessen wijn kunnen gaan bottelen, dit door een duurzame basis neer te zetten zodat er een goede fundering is voor een duurzame opbouw van de biologische wijngaard. Wij willen ons ook graag aansluiten bij al bestaande projecten waar duurzame landbouw gebruikt wordt. Wij zullen er naar streven dat de wijngaard zo biologisch als de omgeving dat toe laat, wordt. Zo veel mogelijk circulair, werken met duurzame spullen en ondernemingen.

Voor de financi├źn zullen wij op zoek gaan naar fondsen of initiatieven die ons kunnen helpen met de start. Wij zullen ook verschillende acties op voeten gaan zetten om hieraan te kunnen voldoen. Uiteraard zullen alle inkomsten direct in de wijngaard gestoken worden, dit ter bevordering van de wijngaard.

Wat zoeken wij:  Wij zoeken nog naar stukken grond, niet bebouwd, die tenminste 200 m2 zijn. Deze grond zullen wij willen gebruiken/huren of pachten zodat wij onze droom waar kunnen maken.